underlineallarticles

Early Phenomenology in Context
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

04. 02. 2020
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost