Hlína a kamení
Pořádají FF UK a FLÚ AV ČR v rámci programu Evropa a stát Strategie AV 21

21. 01. 2020 - 22. 01. 2020
FF UK, Hybernská 3 - podkroví, Praha 1