underlineallarticles

Rhetoric of Philosophers I. Between Teaching and Persuasion
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR s podporou MŠMT a OP RDE

09. 12. 2019 - 10. 12. 2019
AKC, Husova 4a, Praha 1