underlineallarticles

La réflexion sur la langue au XIIIe siècle. IV. Atelier linguistique de Prague
Pořádají Oddělení analytické filosofie a Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

29. 11. 2019
9.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, m. 207
https://lekarnapodstrani.com/