underlineallarticles

Qualities & Consciousness
Pořádají Oddělení analytické filosofie a Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

29. 11. 2019
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost