underlineallarticles

Jednota a mnohost v současném společenském myšlení
Michael Hauser, Joe Grim Feinberg, Jakub Ort
Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

22. 11. 2019
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost