underlineallarticles

Development of Central European Constitutionality after 1918 / Entwicklung der mitteleuropäischen Verfassungsmässsigkeit nach 1918
Pořádají Historický ústav AV ČR a Filosofický ústav AV ČR v rámci Strategie AV21

12. 11. 2019
9.00
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6