underlineallarticles

Marxismus a medievistika. Společné osudy? / Marksizm i mediewistyka. Wspólne losy?
Pořádají Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR ve spolupráci s ÚSD AV ČR a s Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

25. 10. 2019
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost