underlineallarticles

Embodiment, Social Interaction and Normativity
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

23. 10. 2019
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost