underlineallarticles

Ethics in Public and Civil Service: Lessons from Central and Eastern European Countries
Pořádá Filosofický ústav AV ČR v rámci projektu TAČR

23. 09. 2019
9.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost