underlineallarticles

Music after Schönberg: Philosophical and Literary Aspects
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

24. 09. 2019 - 25. 09. 2019
AKC, Husova 4a, Praha 1