underlineallarticles

Dialectics Returns. Workshop on Dialectical Thinking
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie, Oddělení pro moderní českou filosofii a Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

12. 09. 2019
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/