Kultura převratů. Revoluce 1918/19 a 1989/90 a jejich státoprávní souvislosti
Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Historický ústav AV ČR

24. 06. 2019
9.00
AKC Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/