underlineallarticles

Autonomous Vehicle Ethics: Beyond the Trolley Problem
Pořádají Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (Praha, ČR), Ústav státu a práva AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofie University v Haifě (Israel), a Ethics + Emerging Sciences Group, California Polytechnic State University (San Luis Obispo, CA)

27. 06. 2019 - 28. 06. 2019
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6