underlineallarticles

Ernst Mach Workshop VIII: Future Minds
Pořádají Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR a Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

12. 06. 2019 - 13. 06. 2019
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1