underlineallarticles

The Historicity of Idealization and the Constitution of Mathematical Physics
Burt Hopkins, Ladislav Kvasz, Edouard Mehl
Pořádají Center for Formal Epistemology a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

28. 05. 2019
9.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost