underlineallarticles

Contemporary Research in Continental Philosophy
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

15. 04. 2019
9.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost