underlineallarticles

Contemporary Research in Continental Philosophy
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

15-04-2019
9.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost