underlineallarticles

Kritón a Mínós. XI. české platónské symposium
Pořádají Česká platónská společnost, ÚFAR FF UK a Filosofický ústav AV ČR

16. 11. 2018
9.30
FF UK, nám. Jana Palacha 2, m. 201