underlineallarticles

Machine Learning and Explanation in Cognitive Science
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČRPořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 a Grantové agentury České republiky

15. 10. 2018 - 16. 10. 2018
AKC, Husova 4a, Praha 1