underlineallarticles

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze
Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne

21. 10. 2018
10.00
AKC, Husova 4a, Praha 1