underlineallarticles

Etická kultura ve veřejné a státní správě/ Integrity and Ethical Culture in Public Institutions
Konference se koná s podporou Strategie AV21 Akademie věd ČR a Technologické agentury ČR

11. 10. 2018 - 12. 10. 2018
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, m. 206, m. 205