underlineallarticles

Assessing Agent Causal Libertarianism in the Free Will Debate
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

22. 10. 2018
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost