underlineallarticles

XXII. Slovensko–české symposium o analytické filosofii
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

05. 09. 2018 - 07. 09. 2018
AKC, Husova 4a, Praha 1