underlineallarticles

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení
Pořádají Katedra filosofie FF UPCE a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AVČR

13. 11. 2018 - 14. 11. 2018
Univerzita Pardubice, Studentská 95, aula EB-E2