underlineallarticles

Hérakleitos v Papyru Derveni
Vojtěch Hladký, PhD. (PřF UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

20. 06. 2018
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/