The World and the Real/ Le Monde et le réel/Die Welt und das Reale
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

12. 06. 2018 - 14. 06. 2018
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/