underlineallarticles

7. lacanovský workshop v Praze
Daniel Roy (École de la Cause freudienne)
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne

03. 03. 2018
10.00
AKC, Husova 4a, Praha 1