underlineallarticles

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

10. 01. 2018
15.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost