underlineallarticles

Význam teorií elit v současné společnosti
doc. Jiří Šubrt (FHS UK), dr. Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

21. 12. 2017
16.00
AKC, Husova 4a, Praha 1