underlineallarticles

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře
V rámci strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR

23. 10. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost