underlineallarticles

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d
Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

24. 10. 2017
13.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS