underlineallarticles

Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice
Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a Historický ústav AV ČR

26. 06. 2017
9.00
AKC, Husova 4a, Praha 1