underlineallarticles

Ke vzniku matematiky ve starověkém Řecku
prof. Ladislav Kvasz (FLÚ AV, PedF UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

02. 06. 2017
13.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost