A Key to the Soul: Philosophical Knowledge, Spiritual Life, and Religious Identity in Medieval Judaism (1250–1600)
Workshop pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Pražské centrum židovských studií FF UK

12. 06. 2017 - 13. 06. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/