underlineallarticles

Perspectives on Explanation
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, podpořeno grantem projektu Formal Epistemology: Future Synthesis

18. 05. 2017 - 19. 05. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/