underlineallarticles

Obraz lidského světa v Platónově podobenství o jeskyni
Stanislav Synek, Ph.D. (FHS UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

28. 04. 2017
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost