underlineallarticles

Od humorů k temperamentům: vznik a proměny humorální teorie (Corpus Hippocraticum, Galénos a další texty)
Sylva Fischerová (ÚŘLS FF UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

24. 02. 2017
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost