Galen's epistemology
Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a ÚFaR FF UK

19. 10. 2017 - 21. 10. 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6