underlineallarticles

Prague Gathering of Logicians
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

26. 01. 2017 - 27. 01. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1