underlineallarticles

Potenciální intelekt mezi Theofrastem a Alexandrem z Afrodisiady
Robert Roreitner, Humboldt-Universität zu Berlin
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

20. 01. 2017
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/