Brentano Summer School
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

27. 05. 2017 - 28. 05. 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6