Marius Victorinus
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

14. 09. 2017 - 15. 09. 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6