Ernst Mach workshop VI: Epistemology of Metaphysics
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

29. 06. 2017 - 30. 06. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1