underlineallarticles

Philosophy and Social Science
Pořádá Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

17. 05. 2017 - 21. 05. 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6