underlineallarticles

The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Lessons from Kafka
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

24. 04. 2017 - 26. 04. 2017
AKC, Husova 4a, DAMU, Karlova 26, Praha 1