underlineallarticles

X. Platónské symposium: Euthyfrón
Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AVČR

18. 11. 2016
9.30
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6