underlineallarticles

Sur l’écriture. La dernière question d’Émile Benveniste
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

22. 11. 2016
9.00
AKC, Husova 4a, Praha 1