underlineallarticles

End of Phenomenology and Speculative Realism
Tom Sparrow, Slippery Rock University, Pennsylvania
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

22. 11. 2016 - 23. 11. 2016
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost