underlineallarticles

Classical and Contemporary Concepts of Mind
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

31. 10. 2016 - 01. 11. 2016
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost