U mosta slúžiti
Konferenci pořádají Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studí

29. 09. 2016 - 30. 09. 2016
Refektář dominikánského kláštera, Jilská 7a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/